Erfðanefnd landbúnaðarins er samansett af fulltrúum eftirfarandi stofnanna: Landbúnaðarháskóla Íslands, Bændasamtökum Íslands, Hafrannsóknastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands og Skógræktinni.

Búfé

Tegundir sem falla undir starfsemi erfðanefndarinnar eru tegundir sem eru og hafa verið nýttar í íslenskum landbúnaði frá upphafi byggðar án innblöndunar með erlendu erfðaefni

ferskvatnsfiskar

Nýting ferskvatnsfiska hér á landi hefur nokkra sérstöðu sem búgrein. Annars vegar er um að ræða nýtingu á villtum fiskstofnum og hins vegar eldi ferskvatnsfiska.

plöntur

Til aðgreiningar er þeim íslensku plöntum sem falla undir verksvið erfðanefndar skipt í tvo flokka, Nánar er fjallað um flokkana í sérstökum köflum

skógur

Skógar á Íslandi þekja 1,5% af flatarmáli landsins. Þar af þekja náttúrlegir skógar og kjörr íslensks birkis 1,1% landsins og ræktaðir skógar birkis og innfluttra trjátegunda 0,4%.

Fundur erfðanefndar landbúnaðarins

Erfðanefnd landbúnaðarins hélt sinn fyrsta fund þann 6. maí sl. í eigin persónu eftir margra mánaða fjarfundi. Nefndin er skipuð fulltrúum frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Skógræktinni, Náttúrufræðistofnun, Hafrannsóknarstofnun, Bændasamtökum Íslands og...

Erfðanefnd landbúnaðarins auglýsir eftir umsóknum um verkefnastyrki 2021

Meginhlutverk erfðanefndar landbúnaðarins er að vinna að varðveislu og sjálfbærri nýtingu erfðaauðlinda í landbúnaði. Í því skyni hefur nefndin ákveðið að verja fjármunum í að styrkja einstök afmörkuð verkefni sem falla að því hlutverki. Vísað er til...

Landsáætlun um verndun erfðaauðlinda í íslenskri náttúru og landbúnaði 2019-2023

Landsáætlun erfðanefndar landbúnaðarins er nú birt í þriðja sinn en með henni er mótuð stefna erfðanefndar um varðveislu og sjálfbæra nýting erfðaauðlinda í landbúnaði sem er hlutverk nefndarinnar og er skilgreint í lögum.   Starfsemi nefndarinnar er fyrst...
m

Fundargerðir

Hlutverk

i

Lög

Heimilsfang

Hvanneyri, 311. Borgarnesi

Tölvupóstur

birna@lbhi.is

Vertu með okkur