Erfðanefnd landbúnaðarins

Vísindamenn og sérfræðingar í plöntukynbótum setja fram níu tillögur um aðlögun norræns landbúnaðar að loftslagsbreytingum

Frétt frá NordGen

Stofnun norræns þekkingarseturs, auknar rannsóknir og frekari samvinna milli opinberra stofnana og einkafyrirtækja. Þetta er meðal tillagna frá fulltrúum norrænna háskóla, fyrirtækja í plöntukynbótum og samtaka í landbúnaði í nýrri skýrslu sem fjallar um nauðsynleg viðbrögð landbúnaðar á Norðurlöndum við loftslagsbreytingum.

Síðast liðin tvö sumur, þegar úrkoma var nánast engin á Norðurlöndum utan Íslands, hafa leitt í ljós áhrif loftslagsbreytinga á landbúnað á norðurslóðum. Uppskera varð mun minni en í venjulegum árum og margir bændur neyddust til að senda gripi til slátrunar vegna skorts á fóðri. Hópur leiðandi norrænna vísindamanna og sérfræðinga í plöntukynbótum ásamt fulltrúum landbúnaðarsamtaka hafa nú sett fram tillögur í því skyni að draga úr líkum þess að sambærilegir atburðir endurtaki sig. Níu tillögum er beint til norrænna stjórnmála- og embættismanna og eiga þær að hvetja þá til aðgerða sem geta tryggt framtíð landbúnaðar á Norðurlöndum.

„Þessar níu tillögur fela í sér aðgerðir sem tryggja að landbúnaðurinn geti staðist þær áskoranir sem leiða af loftslagsbreytingum og aðlagast þeim. Hlýnandi loftslag getur einnig haft jákvæð áhrif fyrir okkur á Norðurlöndum. Nauðsynlegt er að nýta vel þau tækifæri sem skapast til hagsbóta fyrir landbúnaðinn og hugsa til langs tíma. Sú vinna verður skilvirkust ef hún er unnin í norrænni samvinnu“, segir Sören K. Rasmussen, prófessor við Institut for Plante- og Miljövidenskab við Kaupmannahafnarháskóla.

Mikilvægur þáttur í heildarmyndinni

Tillögur í skýrslunni beinast einnig að mikilvægi þess að kortleggja og tryggja varðveislu erfðaauðlinda til langs tíma, að fjölga nemendum sem mennta sig í plöntukynbótum og tryggja aðstöðu til útitilrauna á plöntum um öll Norðurlönd. Skýrslan setur fram mikilvæg atriði um hvernig standa eigi að fjárfestingum til framtíðar í norrænum landbúnaði.

„Tillögurnar eru settar fram af færustu sérfræðingum á þessu sviði. Nú vonum við að þær leiði til kröftugs átaks í þá átt að tryggja matvælaframleiðslu okkar til framtíðar á Norðurlöndum“, segir Lise Lykke Steffensen, forstjóri NordGen.

Tillögurnar eru eftirfarandi:

  • Að koma á fót norrænu þekkingarsetri í þeim tilgangi að þróa nýjar nytjaplöntur sem tryggt geti matvælaframleiðslu á Norðurlöndum til framtíðar.
  • Að stuðla að verkefnum sem kortleggja eiginleika erfðaauðlinda sem eru mikilvægar fyrir landbúnað.
  • Að sjá til þess að erfðaauðlindir verði varðveittar á öruggan hátt til langs tíma.
  • Að halda áfram þróun norrænna samstarfsverkefna milli opinberra aðila og einkafyrirtækja.
  • Að tryggja aðstöðu til útitilrauna með plöntur við mismunandi loftslagsaðstæður á Norðurlöndum.
  • Að styðja rannsóknir á sviðum sem eru mikilvæg fyrir aðlögun matvælaframleiðslu að breyttu loftslagi.
  • Að styðja rannsóknir sem draga úr áhrifum loftslagsbreytinga s.s. ræktun þekjuplantna, ræktun fjölærra plantna og fleiri aðgerða sem binda kolefni.
  • Að flýta rannsóknum á mikilvægustu tegundum nytjaplantna á Norðurlöndum og á þróun nýrra yrkja og tegunda.
  • Að koma á fót norrænu námi á sviði plöntukynbóta og í skyldum faggreinum.

Skýrslan „Nordic Agriculture and Climate Change: Mitigation and Adaptation“ er árangur vinnufundar sem skipulagður var af NordGen og NordForsk, en það eru stofnanir á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Skýrsluna má nálgast á hér eða með því að leita að titli hennar.

NordGen (Nordisk Genresource Center) er sameiginlegur plöntugenbanki Norðurlandanna og þekkingarsetur um erfðaauðlindir. NordGen starfar á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar í þeim tilgangi að vernda og styðja notkun erfðaauðlinda sem tengjast matvælum, landbúnaði og skógrækt. Aðsetur NordGen er í Alnarp í Svíþjóð og Ási í Noregi.

Þýðing, Emma Eyþórsdóttir

Heimilsfang

Hvanneyri, 311. Borgarnesi

Tölvupóstur

birna@lbhi.is

Vertu með okkur